కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి శ్రీ జి. కిషన్ రెడ్డి ఈ సోమయాగానికి ప్రత్యేక అతిథిగా విచ్చేసారు.