ఆయుర్వేదం వైద్యం తో KOVID -19 బారిన పడకుండా ఇమ్యూనిటీ ని బలపరచుకొనే మార్గాలు ఇవే